fr
nl
de
en
On-linegids
van de middeleeuwse handschriften in
Wallonië-Brussel

Onthaal


Welkom op onze website!

Het netwerk CICweb.be

CICweb.be, 'Onlinegids van de middeleeuwse handschriften in Walloni-Brussel' is een project van de vzw Centre International de Codicologie (CIC) met de steun van het ministerie van Federatie Walloni-Brussel.

CICweb.be, een virtueel en menselijk netwerk waarbij vandaag 37 instellingen uit Walloni en Brussel zijn aangesloten, brengt talrijke specialisten in middeleeuwse handschriften samen die hun medewerking verlenen aan dit project.

Met hun hulp biedt CICweb.be vandaag een COLLECTIEVE INVENTARIS aan in de vorm van een ONLINEGIDS van alle middeleeuwse handschriften die in de Federatie Walloni-Brussel worden bewaard.

Doelstellingen

Twee jaar lang (juni 2005-juni 2007) heeft CICweb.be drie doelstellingen: lokaliseren, inventariseren en beschrijven van alle verluchte of onverluchte middeleeuwse handschriften die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek. Op basis van deze inventarisering werd een onlinedatabank gecreerd die volgens verschillende criteria kan worden ondervraagd.

Vandaag vindt u op de website alle 1.300 beschrijvende fiches van de handschriften.
Bijgevolg kunt u vandaag al de volgende zaken raadplegen:
logo CFWB
Met de steun van de
Federatie Wallonië-Brussel
logo KBR
Met de medewerking van de
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
logo scriptorium
Met de deelname van
Scriptorium/Bulletin Codicologique