fr
nl
de
en
On-linegids
van de middeleeuwse handschriften in
Wallonië-Brussel

Handschriften


Een definitie van het handschrift

1. Selectiecriteria


2. De volgende factoren zijn facultatief


2. Worden voorlopig geweerd


Drie categorieën informatie

Alle handschriften die in de Federatie Wallonië-Brussel worden bewaard (bijna 1.300 middeleeuwse codices), zijn vandaag opgenomen in onze databank. Om redenen van uniformisering en teneinde de relevantie van de informatie te verzekeren, werd elke fiche met de beschrijving van een handschrift verbeterd en geüniformiseerd onder het toezicht van het wetenschappelijk comité van het project of van de bewaarinstelling; pas daarna werden de fiches online gebracht.

1. Administratieve en logistieke informatie


2. Algemene informatie over de verzamelingen van handschriften


3. Specifieke informatie over elk handschrift van de verzameling


Methodologie

Waar komt de informatie vandaan?

De logistieke en administratieve informatie betreffende de plaats van bewaring is afkomstig van:


De algemene informatie over de handschriftenverzamelingen is afkomstig van:


De informatie betreffende de individuele beschrijving van elk bewaard handschrift is afkomstig van:


logo CFWB
Met de steun van de
Franse Gemeenschap van België
logo KBR
Met de medewerking van de
Koninklijke Bibliotheek van België
logo scriptorium
Met de deelname van
Scriptorium/Bulletin Codicologique